Skip to the main content.
Ota yhteyttä Avoimet työpaikat

2 minuutin lukuaika

Juniori, seniori vai jokin ihan muu?

Featured Image

Junnu, sennu vai jokin muu? Modernissa ja työntekijöidensä urakehitystä tukevassa yrityksessä titteliviidakossa osataan suunnistaa pelkkää virkaikää tuijottamatta. Tunnistatko sinä oman tiimisi tarpeet?

Oletko sinä ollut jossain työurasi vaiheessa juniori tai seniori? Usko tai älä – jos ammattiosaamisesi taso ei ole ollut luettavissa suoraan tittelistäsi, on se silti määritelty työnantajasi sisäisissä papereissa. 

Asiantuntijoista puhuttaessa viitataan usein junnuihin tai sennuihin, jolloin jokainen ymmärtää, mistä suurin piirtein on kysymys. Karkeammillaan kyse on henkilön kokemusvuosista, mutta tarkemmin pohdittuna pelkät vuodet ovat kömpelö asteikko osaamisen mittaamiselle. Tiimin ja esihenkilön kannalta oleellisempaa on, miten asiantuntija kykenee kantamaan vastuuta ja ratkomaan hänen työtehtäviinsä kuuluvia tilanteita.


Juniori kasvaa ja kehittyy

Asiantuntijarooleissa juniorilla viitataan useimmiten henkilöön, joka on toiminut kyseisen alan tehtävissä verrattain vähän aikaa. Juniori voi olla alanvaihtaja tai vastikään opintonsa päättänyt tekijä, joka on siirtynyt työelämään ensimmäisiin asiantuntijatehtäviinsä.

Ajallisesti junioriksi mielletään henkilöt, joilla on alle kahden vuoden kokemus alansa asiantuntijarooleista. Kuten sanottu, eivät ikävuodet kuitenkaan ole kaikki kaikessa. Työvuosia parempi määrittely junioriteetille onkin se, millä laajuudella sekä laadulla työntekijä pystyy suorittamaan hänelle kuuluvia tehtäviä tai hallitsemaan erilaisia projekteja. 

Keskitason asiantuntija toimii itsenäisesti 

Juniorin ja seniorin väliin jää taso, jolle ei suomen kielessä ole selkeää titteliä. Englannin kielessä keskitason asiantuntijarooleihin viitataan toisinaan Intermediate-tittelillä, mutta monissa tapauksissa keskitason asiantuntijuutta kuvataan ilman osaamiseen viittaavaa lisäystä. Asiantuntija on siis vain asiantuntija.

Keskitason roolit lukeutuvat yleensä noin 2–5 vuoden kokemuksella varustettujen työntekijöiden harteille. He hoitavat monimutkaisempia ja laaja-alaisempia tehtäviä kantaen vastuuta itsenäisesti. Suurin ero juniorin ja keskitason asiantuntijan välillä syntyy oman alan teknisen osaamisen kasvamisen, työelämätaitojen sekä ongelmanratkaisutaitojen kehittymisen myötä. 

 

Seniori tukee muiden kehitystä 

Jo pidempään työelämässä ansiokkaasti uraansa tehnyt asiantuntija kulkee usein senioritason tittelillä. Vaikka seniori hallitsee oman alueensa loisteliaasti, osoittautuu keskitason asiantuntijan ja seniorin suurimmaksi eroksi ajatusmaailman kehittyminen.

Senioritason asiantuntija on työyhteisön mentori, joka ymmärtää antaa muiden kasvulle ja kehitykselle tilaa. Hän kykenee hoitamaan laajoja kokonaisuuksia itsenäisesti niin kehitys- ja suunnittelutyön kuin projektinhallinnan näkökulmasta tilanteen niin vaatiessa. Voisi todeta, että seniori on oman alansa ekspertti – ja valmiina jakamaan osaamistaan muille.

Vahvuudet ja heikkoudet pöydälle 

Uusia työntekijöitä palkatessaan yritysten tärkein tehtävä on miettiä, millaista osaamista uudelta työntekijältä tarvitaan tiimille asetettujen tavoitteiden täyttämiseksi. Onnistunut rekrytointi ei kuitenkaan aina tarkoita sen kokeneimman tekijän houkuttelemista. Toisinaan juniori voi tuoda taloon näkökulmia, jota tiimi todella tarvitsee.

Rekrytointia suorittaessaan rekrytoivan esihenkilön on tunnistettava tiiminsä vahvuudet ja heikkoudet. Mitä tilannetta uudella rekrytoinnilla lähdetään parantamaan? Mihin tarpeeseen uusi rekrytointi tehdään? Millainen tiimin nykyinen rakenne on? Millaiset valmiudet uuden henkilön perehdytykseen on olemassa?

Junioria ei ole viisasta palkata yritykseen, jossa hänellä ei ole mahdollisuutta kasvaa ja kehittyä osaavampien asiantuntijoiden tuella. Vastaavasti pelkkiä senioreja täynnä oleva tiimi voi osoittautua jopa tehottomaksi tai vastaavasti jumittua omiin näkökulmiinsa ilman raikasta tuulahdusta eri tavalla ajattelevien, uransa alkuvaiheessa olevien kollegoiden keskuudesta.

Lopulta kaikki on kiinni persoonasta, asenteesta ja osaamisesta. Osaava rekrytointikumppani auttaa yritystäsi näkemään osaamistarpeesi laajemmassa valossa.

Suorahakua jokaiselle roolista riippumatta

Modernista rekrytoinnista ei voi puhua mainitsematta suorahakua. Mutta minkä takia suorahausta on tullut niin tärkeä osa jokaista laadukkaasti...

Lue lisää

Johtajarekryt määrittävät yrityksen suunnan

Herättääkö sanapari Executive Search jotain mielikuvia? Varmasti – kyseessä on nimittäin jokaiselle tuttu ylimpään johtoon ja hallitusammattilaisiin...

Lue lisää

Juniori, seniori vai jokin ihan muu?

Junnu, sennu vai jokin muu? Modernissa ja työntekijöidensä urakehitystä tukevassa yrityksessä titteliviidakossa osataan suunnistaa pelkkää virkaikää...

Lue lisää