Skip to the main content.
Ota yhteyttä Avoimet työpaikat

1 minuutin lukuaika

Kovaa kilpailua osaajista työelämässä

Featured Image

Työnantajakuva, Employer Branding, työnantajamielikuva... Rakkaalla lapsella on monta nimeä! Mutta miksi työnantajakuvasta puhutaan nyt niin paljon ja miten se vaikuttaa yrityksen kiinnostavuuteen työnantajana?

Työmarkkinatilanteen kuumeneminen on puhuttanut rekrytointialalla jo pitkään. Asiantuntijoita on yhä vaikeampi houkutella vaihtamaan työnantajaansa ja hyppäämään uuden yrityksen matkaan, jos se tuttu kotipesä on entuudestaan kunnossa. Aiemmin perinteisenä kilpailuvalttina koettu palkkakuitti ei enää näyttele niin suurta roolia työnantajan vaihtoa harkitessa. Asiantuntijat painottavat valinnassaan yhä enemmän työn merkityksellisyyttä sekä yrityksestä välittyvää työnantajakuvaa.

Ei liene liioiteltua todeta, että jokaisen yrityksen tärkein voimavara koostuu ihmisistä sen takana. Houkutellakseen taloon asiantuntijuutta ja osaamista, on yrityksien panostettava aiempaa enemmän entistäkin kokonaisvaltaisempaan tapaan kohdata sidosryhmänsä – oli kyse sitten nykyisistä tai potentiaalisista työntekijöistä, yhteistyökumppaneista tai asiakkaista.

Erottuvalla, realistisella ja strategisesti rakennetulla työnantajakuvalla yritys herättää asiantuntijoiden huomioin ja sitouttaa nykyiset työntekijät yhteisesti muodostettuihin tavoitteisiin, kulttuuriin ja visioon. Kuulostaa hienolta, eikö?

HelmiTalk_jakso 9


Kattava läpileikkaus yrityksen tilanteesta

Läpinäkyvä ja aito viestintä niin yrityksen kuin siinä työskentelevien työntekijöiden toimesta luo sidosryhmillesi mielikuvia, jotka liitetään jatkossa yrityksesi brändiin ja imagoon. Työnantajakuvaa ei siis koskaan kannata aliarvioida – se on parhaimmillaan merkittävä kilpailuetu niin asiakkaidesi kuin potentiaalisten työnhakijoiden silmissä.

Mutta mistä työnantajakuva oikeastaan kertoo?

Yksinkertaisimmillaan työnantajakuva antaa läpileikkauksen yrityksestäsi toimijana. Se kertoo arvoistanne, visiostanne ja kulttuuristanne: siitä, miten strategianne herää eloon todellisessa elämässä. 

Toistaalta työnantajakuva antaa realistisen kuvan siitä, millaista yrityksessäsi on työskennellä. Miten työntekijät viihtyvät tehtäviensä ääressä? Miten heidän ammatillista kehittymistään tuetaan? 

Kolmantena ja ehkä tärkeimpänä työnantajakuvaan sisältyy myös jokaisen työntekijän työarki – roolista riippumatta. Ei ole yhdentekevää, millaisia tehtäviä asiantuntijoidesi työpöydille kuuluu osana heidän roolejaan. 

Työnantajakuvatyö kuuluu osaksi strategiaa

Vaikka työnantajakuvatyön merkitystä on vaikea kiistää, on harmittavan harva yritys napannut sen osaksi liiketoiminnalle merkittävää strategista suunnittelutyötä. Sinne tänne toteuttamisella tai jopa kokonaan tekemättä jättämisellä voidaan pahimmassa tapauksessa menettää valtava potentiaali.

Työnantajakuvan kehittämisstrategia on avain tehokkaaseen työnantajakuvan hyödyntämiseen osana liiketoiminnan tavoitteita. Liikkeelle kannattaa lähteä vastuunjaosta: vaikka työnantajakuva on koko yrityksen yhteinen lapsi, kantaa päävastuun usein joko yrityksen HR-yksikkö tai viestintätiimi. Olipa vetovastuussa kuka tahansa, on henkilöstö osallistettava mukaan kehitystyöhön ja suunnitteluun aitojen kokemuksien ja realistisen työnantajakuvan rakentamiseksi. Ja mikä tärkeintä: johdon on sitouduttava yhteisesti asetettuihin tavoitteiiin.

HelmiTalkin yhdeksännessä jaksossa Helmitehtaan Aada ja Saara keskustelivat työnantajakuvasta ja sen merkityksestä yrityksien kilpailuvalttina. Tsekkaa jakso alta!

 

Suorahakua jokaiselle roolista riippumatta

Modernista rekrytoinnista ei voi puhua mainitsematta suorahakua. Mutta minkä takia suorahausta on tullut niin tärkeä osa jokaista laadukkaasti...

Lue lisää

Johtajarekryt määrittävät yrityksen suunnan

Herättääkö sanapari Executive Search jotain mielikuvia? Varmasti – kyseessä on nimittäin jokaiselle tuttu ylimpään johtoon ja hallitusammattilaisiin...

Lue lisää

Juniori, seniori vai jokin ihan muu?

Junnu, sennu vai jokin muu? Modernissa ja työntekijöidensä urakehitystä tukevassa yrityksessä titteliviidakossa osataan suunnistaa pelkkää virkaikää...

Lue lisää